logoWeb

Participació

Presentació de 5 min. sobre tipus i planificació de cultius
Presentació de 5 min. sobre experiències d'organització comunitària
Vindré a la jornada d'organització prèvia (dijous 25 de febrer a les 10h - lloc a confirmar)
La jornada de treball sobre planificació de cultius i organització comunitària de l'espai la realitzarem entre el 4 de març i el 5 de març a la tarda, ens han de confirmar encara la sol·licitud d'espai.
En aquest espai ens pots indicar breument el contingut de la presentació que proposes!