Currently browsing category

L’associació

nafentVerd Logo

nàfentVerd

Targeta de difusió per al projecte nàfentVerd

compo Camp De Blat

Espais en transició

Del jardí comestible als llocs de la memòria. Estem plantejant un projecte d’intervenció a l’espai públic dinamitzada per tallers d’aprenentatge comunitari.