Currently browsing

Oficina Tècnica puntTic

pntc_wf_05_modulsD

punttic.cat

Proposta gràfica per al web de la Xarxa Punt Tic: aplicació PIV, pàgines pilot i wireframes.

puntTic logo

Papereria Xarxa PuntTic

Aplicacions de paperia per a la Xarxa Punt TIC a partir del Programa d’Identificació Visual.