Currently browsing

, Page 2

Bussi Cultura

Bussi

El canal de comunicació urbana de València per a l’EMT, desde Barcelona.

mariscal.com

Participacions en diferents actualitzacions del web de l’Estudio Mariscal.

Twipsy animated series

Twipsy

Composició i muntatge de cinema d’animació. Sèrie de televisió.

Nicoweb

Primeres experiències laborals en l’àmbit web i editorial amb les que abandono l’hosteleria.