TRIA’M

Maria del Mar
Grañena Serradell
i companyia

En aquest bloc podeu trobar el treball que he anat fent a partir del meu interès en la vivència de l’espai i el moviment. El paisatge, l’escenografia i el teatre de titelles ofereixen aquestes qualitats. És per això que la feina mostrada es diversifica en aquestes disciplines mantenint paral·lelament l’interès per l’ENTORN i el PERSONATGE.

El meu recorregut professional es diversifica en el camp de la creació plàstica, la participació en espais públics i l’educació no reglada.

He treballat en l’àmbit de l’aparadorisme, el teatre i l’escenografia, així com a tallerista en el vessant de l’expressió visual i plàstica.

Sóc escultora i paisatgista de formació i m’interessa el treball creatiu que busca crear nous imaginaris que aportin una mirada crítica del nostre entorn.

mm

COM TREBALLO

El meu procés de treball té diferents fases; a vegades porto a terme tot el projecte en solitari i a vegades formo part d’equips multidisciplinaris. Tant si necessites que porti a terme el projecte de principi a la fi, com si només necessites que participi en una fase d’aquest, et puc ajudar.

 • 01 IDEA

  Pensem de manera coordinada la manera de resoldre la vostre necessitat

 • 02 DISSENY

  Triem la configuració, format material o dinàmica oportuna

 • 03 DESENVOLUPAMENT

  Al taller, al despatx, al núvol, i amb l'ajuda de qui sigui necessari realitzem el projecte.

 • 04 MUNTATGE-IMPLANTACIÓ

  Realitzem l'acabat “in-situ” del servei tot desplaçant-nos al lloc desitjat.