Currently browsing category

L’associació

nàfentVerd

Targeta de difusió per al projecte nàfentVerd

Espais en transició

Del jardí comestible als llocs de la memòria. Estem plantejant un projecte d’intervenció a l’espai públic dinamitzada per tallers d’aprenentatge comunitari.