Modelat i pintat de la maqueta per un anunci de publicitat de gelats de la productora Garage . (Maig 2014)Modelat i pintat de la maqueta per un anunci de publicitat de gelats de la productora Garage . (Maig 2014)...