parcs temàtics

Decorats a l’empresa “Contramoldes”. Treball d’escultora per a la realització de decorats de les façanes de nadal pels “Corte Inglés”d’arreu d’Espanya i altres ambientacions com espais de joc infantils o maquetes. Realització dels modelats amb porexpan i poliéster i motlles de resina de poliéster, guix i silicona. Pintats amb pinzell i pistola. (Moncada i Reixac, desde novembre 2005 fins l’actualitat).