modelat


Modelat de peces per centres comercials a l’empresa “Contramoldes”. (2005-2012)
Modelat i pintat del Patudet per la carrossa de reis de l’escola Agora Patufet de Sant Cugat. Carrossa guanyadora. Gener 2011