Microurbanització. EMF_Germanetes

 Repalnteig i grafisme de la Microurbanitzacií de Germanetes_Viladomat (Barrcelona). 
Estudi d’Arquitectura del Paisatge Martí Franch EMF. Febrer 2014.