“Els Mosaics de Bunyol”

Projecte de reactivació de la zona periurbana de la ciutat de Bunyol (València). Recuperació i apropiació dels terrenys degradats i creació d’eixos de comunicació interurbans a través d’un parc intersticial. Rehabilitació de la zona recuperant el material desincrustat per a la permeabilització i reestructuració del sòl.