estudis “stepping stones”

Projecte per una antiga cantera del Garraf. Màster en Paisatgisme UPC. (2011)